Miljö och kvalitet

Miljö- och kvalitetspolicy

Huzells affärsidé är att med hög tillgänglighet, kvalitet och kompetens samt med ett hållbarhetsperspektiv förse den svenska eftermarknaden med reservdelar och tillbehör till fordon.

Vi arbetar med att utveckla verksamheten för att minska negativ påverkan på miljö och hälsa samt uppfylla ställda kvalitetskrav.

Detta sker genom att vi:

  • Genomför ständiga förbättringar, skyddar miljön och mäter vårt miljö- och kvalitetsarbete.
  • Arbetar systematiskt med miljö- och kvalitetsfrågor och säkerställer att vi följer lagar och andra bindande krav från bl.a. myndigheter och kunder.
  • Utbildar och medvetandegör miljö- och kvalitetsarbetet hos all personal för att upprätthålla ett högt engagemang.
  • Strävar efter att påverka våra leverantörer för att förbättra både vår och deras miljö- och kvalitetsprestanda.
  • Strävar efter att minska negativ miljöpåverkan från transporter.

 

Karlstad 2018-02-02

 

Juan Garcia
VD

 

Våra certifikat