Historik

"Järnåldern" – August Huzell

1888
Den 3 maj kungjordes i Karlstadstidningarna att August Huzell "ämnar idka jernhandel under firma Aug. Huzell". Till en början omfattade rörelsen bl.a. handel med järnvaror och redskap med Karlstad som marknad. Det dröjde dock inte förrän marknaden utökades till att utgöra hela Värmland. Under de första verksamhetsåren fanns inga bilar alls i Sverige, den första rullade in i Stockholm 1898.

Allt eftersom bilismen introducerades och motoriseringen av Sverige ökade, växte också August Huzells intresse i takt med efterfrågan på dessa produkter.

 

"Fordonstiden" – Eskil Huzell

1911
Verksamheten bedrivs i lokaler på Tingvallagatan 21 i Karlstad och Huzells inrättar nu en särskild motoravdelning. Eskil Huzell, son till August, står som initiativtagare och organisatör. I hela landet fanns nu knappt 2 000 bilar varav en bråkdel i Värmland. Att ha bil betraktades som höjden av lyx!

1912
Avdelningen tar allt mer fart och säljer nu sina första bilar. Första världskriget väntar dock runt hörnet med importstopp av bilar, oljor, bilringar och allt som hör bilen till. Befintliga lager av bränsle och driftsförnödenheter beslagtogs och ransonerades genom myndigheternas försorg, och förutsättningarna att bedriva verksamhet försvårades drastiskt.

1917
Bil- och motoravdelningen får nu egen lokal på Tingvallagatan 21. Vart järnavdelningen huserar vid denna tidpunkt är okänt.

1918
Företaget omvandlas till aktiebolag; "Aug. Huzell Aktiebolag". Samma år upphör också första världskriget och det tar fart på bilmarknaden igen. Vi för amerikanska märken som Briscoe och Ford samt Harley-Davidsson motorcyklar. Nu finns det ca 5 000 registrerade bilar i Sverige.

1920
August Huzell drar sig tillbaka och Eskil Huzell övertar posten som verkställande direktör. Eskil ska nu lotsa företaget igenom efterkrigstidens hårda påfrestningar på företaget. Huzells inriktar sig allt mer på bilbranschen och etablerar vid den här tiden försäljningskontor med lager på adress Norrmalmstorg 1 i Stockholm.

1924
Järnhandeln säljs och företaget övergår till renodlade affärer med "bilar och bilförnödenheter". Samtidigt utökas försäljningsorganisationen att omfatta hela landet. Sortimentet exponeras i 180 sidor tjocka "Tillbehörskatalog n:o 4". Nu går motoriseringen snabbt och det finns 62 000 bilar i Sverige.

1928
Större lokaler behövs i Karlstad och företaget flyttar från Tingvallagatan till Expositionshuset vid Hamntorget, med närhet till hamn, tull och järnväg. Även verksamheten i Stockholm har nu fått större lokaler på Torsgatan 43 vid St Eriksplan. Antalet agenturer ökar och vi är bl.a. kända för Kelly-bilringar, Champion tändstift och Stewart lastbilar/bussar. Vi är i slutfasen av en fantastisk högkonjunktur lyckligt ovetande om väntande börskrasch och Kreugerkrasch med svår arbetslöshet och lamslagen köpkraft som följd.

1935
August Huzell (född 1852) går ur tiden. Vid den här tiden fanns ca 150 000 bilar och 45 000 motorcyklar i Sverige.

1939
Under de senaste åren har verksamheten vuxit ordentligt med förbättrad konjunktur och nya agenturer. Vi har stor framgång med Diamond-T lastbilar, Kelly-Springfield bilringar samt världsbekanta fabrikat av tillbehör, reservdelar, maskiner och verktyg. Dotterbolaget Huzells i Stockholm AB bildas för den allt jämt växande verksamheten i Stockholmsområdet, nu med kontors-, affärs- och lagerlokaler vid Sveavägen 109.

1940
Huzells är ett av de ledande företagen i branschen när Eskil Huzell nu hastigt avlider. Dåvarande kontorschefen Olof Jörnmark tillträder som ny verkställande direktör och får axla de drastiska förändringar som Eskils frånfälle samt andra världskriget innebär. Framtidsutsikterna försvann i takt med att restriktioner införs samt det faktum att förbindelserna med utlandet och den viktiga importen upphör. En tid med många svårigheter genomkämpades och någon riktig ljusning syntes inte förrän kriget upphörde.

"Verkstadstiden" – Sten Marcusson-Ståhl

1947
Sten Marcusson-Ståhl, gift med Eskil Huzells dotter Anita, efterträder Olof Jörnmark. Förbindelserna med utlandet är nu återupprättade och affärsmöjligheter med dem. Året därpå firar Huzells 60 år och vi går i väntans tider, ty restriktionernas och ransoneringarnas tid är ännu inte förbi. Billy Huzell, son till Eskil, börjar också arbeta i bolaget detta år. Nu fanns 235 000 bilar och 143 000 motorcyklar registrerade i hela landet.

1952
Dotterbolaget Huzells i Malmö AB bildas för att möta den växande marknaden i syd. Med Sten Marcusson-Ståhl i ledningen vidareutvecklas hela Huzells verksamhet att bli en komplett leverantör till bil- och gummiverkstäder. Sverige sätts mer och mer på hjul och vår utveckling är positiv.

1960
Billy Huzell utses till vice verkställande direktör som tredje generation i ledande ställning, och vi är nu några år in i en lång och kraftig expansionsfas som startade i slutet av 50-talet. Nu byggs nya kontor, lager och serviceverkstäder i Karlstad (1961) och i Malmö (1966). Stockholm fick också nya lokaler (1965) och den nya byggnaden i Karlstad fick snart byggas ut för att klara expansionen (1967).

1968
Vi fyller 80 år och har vid det här laget 140 anställda. Tillbehör & reservdelar säljs genom lokala återförsäljare till servicestationer och verkstäder, medan maskiner & verkstadsutrustning säljs direkt till bilhandel, verkstäder, oljebolag etc. Vi erbjuder utbildningar i bromsservice, bilelektronik, hjulbalansering & hjulinställning, regummering, stötdämparservice m.m. Vår egenproducerade kundtidning "Huzells-Journalen" kommer ut med 12 000 exemplar 4 ggr/år.

"Full fart - på land, på vatten och i luften" – Billy Huzell

1971
Nu startas en marin-avdelning i och med att vi blir generalagent för Evinrude båtmotorer. Verksamheten i Malmö drabbas en septembernatt av eldsvåda och hela övervåningen brinner ned. Som tur är klarar sig större delen av byggnaden och verksamheten kan drivas vidare tills allt är återuppbyggt.

1972
Billy Huzell tillsätts som verkställande direktör efter Sten Marcusson-Ståhl. Billy är äventyraren som förutom bilar bl.a. gillar sportflygning, båtar, vattenskidåkning och snabba motorcyklar. Hans brinnande intresse för motorsporter ger avtryck i verksamheten som ju tidigare kompletterats med en marinavdelning och agenturen för Evinrude båtmotorer.

1977
Vi förvärvar AB Motor-Service med generalagenturen för Suzuki´s mopeder och motorcyklar och breddar oss därmed inom fritidsbranschen. Senare under året får vi även representera Suzukis marina produkter som ersätter Evinrude. Framgången med framförallt motorcyklarna är enastående och Suzuki blir snabbt ett av de allra populäraste märkena med sitt fina mc-program.

1982
Efter närmare 100 år säljer familjen Huzell företaget och ännu ett anrikt familjeföretag förändras i grunden. Agenturerna för Suzuki säljs till KG Knutsson och Huzells övriga verksamheter till Lars Kilenius och Bengt Gustavsson.

"Synergieffekternas tid" 1987-1993

1987
Efter nära 60 år i inre hamn flyttas verksamheten till Örsholmens industriområde där vi är kvar än idag. Huzells byter ägare på nytt och slås samman med Hesselmann, där bland annat MANN agenturen medföljer. Vi ingår nu i ACC-gruppen där även bolag som Bilspedition, Däcksam, Kilafors och Såifa ingår. De nyanskaffade lokalerna byggs ut och Hesselmans verksamhet och övriga lager flyttas till Karlstad.

1988
Vi fyller nu 100 år och är nu 150 anställda med en omsättning på 210 mkr.

1991
Den första HZ-katalogen för biltillbehör släpps.

1992
Bima förvärvar Huzells och Sveriges två största företag för verkstadsutrustare blir ett. År av rationaliseringar och avknoppningar följer. Lagret i Karlstad flyttas till Göteborg.

"Uppståndelsens tid" 1994 - fram till idag

1994
Huzells verksamhet med reservdelar och tillbehör till lätta och tunga fordon, tillsammans med ett 30-tal anställda, förvärvas av några ur personalen. Lagret flyttas åter till Karlstad.

2000
Vi har tagit oss in i ett nytt årtusende och vi verkar i vårt tredje århundrade. Årsskiftet krävde investering i nytt affärssystem, Reveny. Ett strategiskt beslut att upphöra med de flesta lätta reservdelar, för att satsa på tunga reservdelar, börjar ge resultat.

2008
Vi fyller 120 år och blir återförsäljare för BPW via FOMA. Kontoret och lagret utökas, renoveras och anpassas till vår verksamhet i samarbete med vår fastighetsägare Klövern. Huzells i Karlstad AB blir AAA-raitade och når högsta kreditvärdighet.

2009
Vi blir återförsäljare för AutoCom diagnostik samt för Bosch. Investering görs i nytt affärssystem, Jeeves.

2010
Den tjugonde upplagan av HZ-katalogen ges ut. Ny hemsida presenteras.

2013
Vi blir Miljö- och Kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001.

2015
I oktober förvärvade SpringLake Invest AB aktiemajoriteten i Huzells. SpringLake är ett investmentbolag inriktat på långsiktig utveckling av företag. Övriga innehav är bl.a. AB Reservdelar (ABR) och System Edström.